Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Veiligheid en hygiëne protocol Golfbaan De Zeeuwsche

Wij vragen vriendelijk aan iedereen om zich te houden aan de vereiste veiligheids- en hygiëne voorschriften zoals deze samen met overheid, NOC- NSF en de Nederlandse Golf Federatie zijn vastgelegd.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het juist naleven van deze voorschriften. En het aller belangrijkste bij alles blijft “Gebruik je verstand” zodat we met elkaar kunnen genieten van een heerlijk golfseizoen.
Zijn er vragen neem gerust contact met ons op. Heel veel golfplezier!!

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)
  traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht
  genomen te worden;
 •  blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
  heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters en begeleiders

 • Contactoppervlakten verminderen
  Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden
  getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.
  – plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.
 • Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden verwijderd of afgedekt.
  Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.
 • Scorekaarten
  Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.
 • Naleving
  Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.
  Dit kan bijvoorbeeld een marshal zijn.
 • Regels voor de individuele golfer
  – Houd 1,5 meter afstand.
  – Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
  keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
  – Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  – Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online
  en/of telefonisch.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van de les, oefensessie of starttijd.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.

Veiligheid en hygiëne voor begeleiders

 • Begeleiding
  Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het
  bezit van een baanpermissie.
  Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit aanwezig te zijn voor sporters t/m 12 jaar en
  de begeleider moet 1,5 meter afstand houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook
  plaatsvinden door een marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar.

Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd

De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters,
website, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende informatie wordt dan
gedeeld:
– digitaal reserveren is verplicht;
– aanwezigheid maximaal 10 minuten van tevoren;
– douches, kleedruimte zijn dicht;
– tassen-/lockerruimte, toilet, shop, receptie zijn open op strikte voorwaarden. Let op:
pinbetaling verplicht;
– gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
– ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
– volg de regels van het RIVM
o houd 1,5 meter afstand;
o blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
o blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
o was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
o vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
o raak de vlaggenstok niet aan;
o ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis;
o volg de aanwijzingen van het personeel.

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar

 • Golfles
  Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte
  of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.
 • Driving range
  Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van
  verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen
  het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er
  begeleiding is.
  Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan.
 • Oefengreens
  Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.
  Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
 • Flight
  Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een
  flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de
  kinderen.
 • Wedstrijden
  Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

 • Golfles
  Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.
 • Driving range
  Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving
  range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of
  afslaggebieden.
  Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. De golfbaan stelt
  reinigingsmateriaal ter beschikking.
 • Oefengreens
  Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-,
  chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter.
  Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.
 • Flight
  Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Wedstrijden
  Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.
 • Doorlaten
  Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.