Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Matchplay 2020

Reglement Clubkampioenschappen Matchplay 2020

Datum 29 augustus
categorie dames A en B halve finale
categorie heren B halve finale

30 augustus
categorie dames A en B finale
categorie heren A halve finale en finale
categorie heren B finale

Spelvorm matchplay zonder handicapverrekening

Gelijke stand sudden-death play-off vanaf hole 1

Wedstrijdleider Gerrit de Jong

Algemeen.

1 Er worden clubkampioenschappen gespeeld voor dames en heren in de categorieën A en B. In categorie A kunnen alle speelsters/spelers inschrijven als zij voldoen aan de handicap eis en lid zijn van De Zeeuwsche, voor categorie B geldt tevens dat zij eind 2020 de leeftijd van minstens 55 jaar moeten hebben.

2 Indien bij de dames of heren minder dan 8 deelnemers in een categorie (A en/of B) hebben ingeschreven worden deze categorieën samengevoegd tot één dames cq heren categorie.

3 Er wordt gespeeld zonder handicap verrekening.
Alle wedstrijden worden gespeeld over 18 holes.
De dames spelen van rood.
De heren spelen van geel.

4 Men kan meedoen als
– men lid is of bedrijfslid op naam van De Zeeuwsche
– beschikbaar is voor alle wedstrijddag(en)
– men een exact handicap heeft tot en met 36,0.

Inschrijving.

5 Inschrijven kan online of via de inschrijflijst op het publicatiebord in het clubhuis.
De inschrijving voor het clubkampioenschap matchplay 2020 sluit op zondag, 28 juni.
Dit tijdstip is noodzakelijk i.v.m. de te spelen voorronden.

6 De kampioen en runner up van vorig jaar worden automatisch geplaatst.

Wedstrijdbepalingen

Voorronden

7 Plaatsing voor de halve finale zal voor zowel de dames als de heren geschieden via een of meer te spelen voorronden.

8 Wanneer er voor een categorie 4 of minder inschrijvingen zijn vervalt de voorronde.

9 In het voorronde worden de deelnemers ingedeeld in poules van maximaal 5 spelers. Op grond van de resultaten in de poules wordt bepaald wie doorgaat naar de halve finales.
De (maximaal 4) wedstrijden in de voorronden dienen te worden gespeeld vóór maandag 24 augustus. De voorronden starten zaterdag 4 juli of eerder als de poule-indeling eerder bekend is. Men is zelf verantwoordelijk voor het maken van de afspraken voor de wedstrijden in de poules. Niet nakomen van deze verplichting betekent uitsluiting voor de volgende ronde. Het resultaat van elke wedstrijd in de poules dient meteen na de wedstrijd te worden genoteerd op de lijsten in het clubhuis en op dezelfde dag door beide spelers te worden doorgegeven via de mail aan de wedstrijdleiding (gdejong@zeelandnet.nl).

10 De verantwoordelijkheid voor de tijdige planning van een voorronde wedstrijd ligt bij de speler met de laagste handicap.

Halve finale en finale

11 Dames A, halve finale: zaterdag 1 september, finale: zondag 29 augustus.
Dames B, halve finale: zaterdag 1 september, finale: zondag 30 augustus.
Heren B, halve finale: zaterdag 1 september, finale: zondag 30 augustus.
Start van de wedstrijden op zaterdag is om 09:00 uur.
Start van de wedstrijden op zondag is om 12:00 uur.

Heren A, halve finale en finale op zondag 30 augustus.
Start halve finale is om 08:00 uur.
Start finale is om 13:00 uur.

12 De speelsters/spelers dienen zich een half uur voor de aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.
Indien een speler niet op de aangegeven starttijd aanwezig is op de startplaats betekent dat verlies van de eerste hole. Meer dan 10 minuten te laat op de startplaats betekent diskwalificatie.

13 Bij het uitvallen van een speler voor de halve finale gaat de tegenstander automatisch door naar de finale. Trekt men zich terug voor de halve finale of finale, dan betekent dit uitsluiting voor het clubkampioenschap.

14 Degene die in het schema bovenaan staat heeft de eer op de tee van hole 1.
Indien een partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een sudden-death play-off, te beginnen vanaf hole 1.
Voor de aanvang van de play-off dienen de spelers zich te melden bij de wedstrijdleiding.


Overige bepalingen.

15 Van de vastgestelde startvolgorde kan bij de halve finale en finale niet worden afgeweken. De op het matchplay schema aangegeven tijden voor de halve finale en finale zijn richtlijnen. De wedstrijdleiding kan hier zo nodig van afwijken.

16 Bij twijfel of verschil van mening is de referee telefonisch bereikbaar. Nummer wordt bekend gemaakt op de wedstrijddag.

17 Het spelen met een caddie is toegestaan, de caddie mag geen professionele status hebben. Speelsters/spelers en caddie mogen geen gebruik maken van een vervoermiddel, met uitzondering van categorie B (dames 55+ en heren 55+) die in het bezit zijn van een pas van de Stichting Handicart.

18 Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn en mogen alleen gebruikt worden in noodgevallen. Overtreding van deze regels kan leiden tot diskwalificatie.

19 Vanaf 1 januari 2016 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie bezit, mag wel mee de baan op, maar alleen om er de afstand mee te meten (Regel 14-3).

20 De wedstrijdindeling van de voorronden en de indeling van de halve finale en finale, hangt in het clubhuis. De speler heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich hiervan op de hoogte te stellen.

21 In de categorie dames A en de categorie heren A is er voor de kampioen een wisselbeker.
Er zijn per categorie 2 prijzen beschikbaar.

22 Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdleiding.