Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golfbaan De Zeeuwsche open voor jeugdleden.

update: 8 mei 13:00 uur

Tot 11 mei  is de par 3 baan op maandag, woensdag en vrijdag opengesteld voor de onze jeugdleden. Daarnaast zijn de golflessen voor de jeugd op zondagochtend weer opgestart.
Vanaf 11 mei is de baan ook geopend voor volwassenen.

De Zeeuwsche moet aan een heleboel voorschriften voldoen en een groot aantal maatregelen treffen om het jeugdgolf weer mogelijk te maken. Daar wordt hard aan gewerkt.
Maar ook de ouders/verzorgers, spelers en begeleiders moeten zich houden aan de diverse opgelegde eisen en beperkingen. Dat is logisch, want niemand wil problemen krijgen met de controlerende instanties!

Hiervoor gelden wel een aantal regels van de overheid en van de golfbaan De Zeeuwsche waar je je aan moeten houden:

De belangrijkste maatregelen wanneer men deelneemt aan lessen,  spelletjesoefeningen of aan door De Zeeuwsche georganiseerde oefenrondes:

 • Iedereen dient zich te houden aan de inmiddels wel bekende algemene hygiëneregels;
 • De 1,5 meter maatregel is niet noodzakelijk voor kinderen t/m 12 jaar;
 • De 1,5 meter maatregel geldt wel voor de jeugd t/m 18 jaar;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les/activiteit naar De Zeeuwsche;
 • Ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de faciliteiten van De Zeeuwsche (zowel voor, tijdens als na de les);
 • Na de les meteen het terrein van De Zeeuwsche verlaten;
 • Het clubhuis, terras en alle verdere ruimtes zijn(af)gesloten. Receptie is wel bereikbaar;
 • Fysiek contact tussen jeugd en trainer of begeleider is niet toegestaan;
 • Data van golflessen worden ruim van te voren bekend gemaakt, in principe is het zo dat wie een les wil volgen dit tijdig moet worden aangegeven. Echter bij De Zeeuwsche gaan wij er van uit dat men aangeeft wanneer de les NIET gevolgd gaat worden!

Veiligheid en hygiëne voor sporters t/m 12 jaar

 • Golfles
  Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte
  of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro.
 • Driving range
  Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat sporters van
  verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen
  het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er
  begeleiding is.
  Ballenmandjes worden gereinigd door de golfbaan.
 • Oefengreens
  Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat sporters van verschillende leeftijden beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.
  Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
 • Flight
  Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal vier kinderen zelfstandig in een
  flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de
  kinderen.
 • Wedstrijden
  Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen

 • Golfles
  Golfles wordt gegeven door een golfpro. De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.
 • Driving range
  Sporters moeten op de driving range 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving
  range dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of
  afslaggebieden.
  Ballenmandjes worden gereinigd na gebruik door de sporters. De golfbaan stelt
  reinigingsmateriaal ter beschikking.
 • Oefengreens
  Sporters moeten op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-,
  chippinggreens en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter.
  Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord.
 • Flight
  Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Wedstrijden
  Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.
 • Doorlaten
  Indien doorlaten van flights op de golfbaan is toegestaan, zorg voor 1,5 m afstand.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)
  traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht
  genomen te worden;
 •  blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
  heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).
  Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.