Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maandbeker

Appendix D Maandbeker

Algemeen
Deze appendix is een aanvulling op het Wedstrijdreglement specifiek voor de Maandbeker.

Commissie
De commissie Maandbeker bestaat uit minimaal 3 leden. De commissie stelt een dienstrooster op. In principe worden er elke speeldag 2 commissieleden aangewezen die optreden als wedstrijdleiding.

Deelname/inschrijving
De wedstrijden staan open voor alle leden van 16 jaar of ouder in bezit van handicap 54 of lager.
De inschrijving, via “Mijn Zeeuwsche”, sluit op donderdagavond  voorafgaand aan de maandbeker om 18:00 uur. De startlijst wordt zo snel mogelijk hierna gepubliceerd.
Er wordt een bijdrage van € 4 per deelnemer gevraagd. Deze bijdrage moet op de wedstrijddag bij aanmelding worden voldaan.

Starttijden
De wedstrijden worden in de maanden april tot en met oktober gespeeld op de eerste zaterdag van de maand. Er wordt gestart vanaf 10:00 uur.
Een flight kan bestaan uit 2, 3 of 4 spelers.

Spelvorm
Er zijn twee categorieën:
I. Handicap 0 – 18.4
II. Handicap 18.5 – 54
Men wordt ingedeeld in een categorie met de handicap die geldt op het moment van de eerste aanmelding. Spelers met een lagere handicap dan 18.4 mogen ook kiezen te worden ingedeeld in categorie II. Deze indeling geldt voor het hele seizoen.
Categorie I speelt 18 holes strokeplay met handicapverrekening. Er dient te worden uitgeholed.
Categorie II speelt 18 holes individueel Stableford. Indien er op een hole geen Stableford-punten meer gescoord kunnen worden, dient de bal te worden opgenomen.
Heren uit deze categorie mogen bij aanvang kiezen of zij van de rode of van de gele tee willen spelen Deze keuze geldt voor het hele seizoen.

Financiën
De commissie houdt een eigen kas en kasboek bij. De commissie bepaalt de besteding van de bijdragen van de deelnemers. Dit kan aan prijzen zijn maar ook aan (bijdragen aan) versnaperingen.

Prijzen
Elke wedstrijddag wordt per categorie een winnaar uitgeroepen. De winnaar heeft het recht op een door de Zeeuwsche beschikbaar gestelde parkeerplaats. Daarnaast is er een tweede en een derde prijs.
Verder wordt per categorie een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de tweede slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen. (Leary)
Tevens wordt per categorie een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal het verst van de tee op de fairway heeft geslagen. (Longest).

Qualifying
De wedstrijden zijn qualifying. De scores worden door de wedstrijdleiding ingevoerd.

Competitie
Aan het eind van het seizoen wordt per categorie een eindklassement vastgesteld. De winnaar daarvan wordt bepaald door de optelling van de scores van de beste vier wedstrijden.
Daarnaast zijn er per categorie ook bekers beschikbaar voor de tweede en derde plaats.