Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ladies Only

Appendix F Ladies Only

Algemeen
Deze appendix is een aanvulling op het algemeen reglement specifiek voor de Swingladies.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding berust bij één of meer personen die zich hier aan het begin van het seizoen voor aanmelden.

Deelname/inschrijving
De wedstrijden staan open voor vrouwelijke leden in bezit van handicap 54 of lager.
Spelers nemen deel met een maximale handicap van 36.
De inschrijving, via “Mijn Zeeuwsche”, sluit op dinsdagavond 18:00 uur. Na sluiting wordt zo spoedig mogelijk de startlijst gepubliceerd.
Er wordt een bijdrage van € 5 per deelnemer gevraagd. Deze bijdrage moet op donderdagavond bij aanmelding worden voldaan

Starttijden
De wedstrijden worden gespeeld op zes donderdagavonden in de maanden juni tot en met augustus.
Er wordt in principe gestart vanaf 18:00 uur. Het programma wordt in april gepubliceerd.
Een flight kan bestaan uit 2, 3 of vier spelers.

Spelvorm
De spelvorm wordt ruim van tevoren op de website aangekondigd.

Lengte van de wedstrijd
Er worden 9 holes gespeeld op de grote baan.

Financiën
De commissie houdt een eigen kas en kasboek bij.
De commissie bepaalt de besteding van de bijdragen van de deelnemers.
Dit kan aan prijzen zijn maar ook aan (bijdragen aan) versnaperingen en/of maaltijden.

Prijzen
Elke wedstrijddag worden er prijzen uitgereikt. De wedstrijdleiding beslist per wedstrijddag welke 2 prijzen er worden uitgereikt.

Afgelasting
Als een wedstrijd wegens te weinig deelnemers wordt afgelast zorgt de wedstrijdleiding dat de geblokte startijden gebruikt kunnen worden door de leden die toch willen spelen.