Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Inloop Par 3 appendix

Appendix C Inloop par 3

Algemeen
Deze appendix is een aanvulling op het Wedstrijdreglement specifiek voor de Inloop par 3.

Commissie
De commissie Inloop par 3 bestaat uit minimaal 3 leden. De commissie stelt een dienstrooster op. In principe worden er elke speeldag 2 commissieleden aangewezen die optreden als wedstrijdleiding.

Deelname/inschrijving
De wedstrijden staan open voor alle leden in bezit van handicap 54 of lager.
Heeft men nog geen wedstrijd gespeeld om handicap 54 te realiseren dan speelt men in de wedstrijd met handicap 54. De score wordt verwerkt namens de wedstrijdleiding.
De inschrijving vindt plaats bij aanmelding in het clubhuis. Men kan aanmelden tussen drie kwartier en een kwartier voor de eerste start.
Er wordt een bijdrage van € 2 per deelnemer gevraagd. Deze bijdrage moet op de wedstrijddag bij aanmelding worden voldaan.

Starttijden
De wedstrijden worden van september tot en met maart gespeeld op zaterdag. Er wordt gestart vanaf 10:00 uur. Van april tot en met augustus wordt er gespeeld op woensdagavond. Er wordt in principe gestart om 18:00 uur. Een flight kan bestaan uit 2, 3 of vier spelers.
De flight-indeling wordt bij de aanmelding gemaakt in volgorde van binnenkomst.

Spelvorm
De spelvorm wordt bepaald door de commissie. Het programma wordt periodiek vastgesteld en gepubliceerd.

Financiën
De commissie houdt een eigen kas en kasboek bij. De commissie bepaalt de besteding van de bijdragen van de deelnemers. Dit kan aan prijzen zijn maar ook aan (bijdragen aan) versnaperingen.

Prijzen
Er is een eerste en tweede prijs voor de handicappers boven de 36, mits er meer dan 6 deelnemers zijn in deze categorie. Zo niet dan is er één prijs voor deze categorie.
Voor de categorie onder handicap 22 is één prijs als er meer dan 6 deelnemers zijn. Zo niet dan valt deze categorie onder de categorie 22-36 en doet mee voor de prijzen daarbij. Er is daar dan een eerste en tweede prijs.
Verder wordt een prijs uitgereikt aan degene die op een, door de wedstrijdleiding bepaalde, hole de bal in de eerste slag vanaf de tee op de green en het dichtst bij de hole heeft geslagen (de Nearest).

Afgelasting
Als een wedstrijd wegens te weinig deelnemers wordt afgelast zorgt de wedstrijdleiding dat de startijden voor de leden die hebben ingeschreven geblokt blijft zodat zij toch kunnen spelen.

Qualifying
Het resultaat van een qualifying-wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding ingevoerd.

Competitie
Een keer per maand wordt er een wedstrijd gespeeld die meetelt voor de zomer- of de wintercompetitie. Dit is een reeks van wedstrijden waarvan het eindklassement wordt bepaald door de optelling de beste Stableford-scores van een van te voren aangegeven aantal wedstrijden.