Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Damesdag

Appendix B Damesdag

Algemeen
Deze appendix is een aanvulling op het Wedstrijdreglement specifiek voor de Damesdag.

Commissie
De commissie Damesdag bestaat uit minimaal 3 leden. De commissie stelt een dienstrooster op. In principe worden er elke speeldag 2 commissieleden aangewezen die optreden als wedstrijdleiding.

Deelname/inschrijving
De wedstrijden staan open voor vrouwelijke leden in bezit van handicap 54 of lager.
De inschrijving, via “Mijn Zeeuwsche”, sluit op maandagavond 18:00 uur. Na sluiting wordt zo spoedig mogelijk de startlijst gepubliceerd.
Er wordt een bijdrage van € 2 per deelnemer gevraagd. Deze bijdrage moet op dinsdagochtend bij aanmelding worden voldaan

Starttijden
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag. Er wordt gestart vanaf 9:30 uur.
Een flight kan bestaan uit 2, 3 of vier spelers.

Spelvorm
De spelvorm wordt bepaald door de commissie. Het programma voor het jaar wordt in januari vastgesteld.

Lengte van de wedstrijd
Er wordt in principe gespeeld op de grote baan.

Financiën
De commissie houdt een eigen kas en kasboek bij.
De commissie bepaalt de besteding van de bijdragen van de deelnemers.
Dit kan aan prijzen zijn maar ook aan (bijdragen aan) versnaperingen en/of maaltijden.
Het te besteden prijzengeld voor de wekelijkse prijzen is maximaal 50% van de inkomsten van die dag.

Prijzen
Elke wedstrijddag wordt een winnaar uitgeroepen. Daarnaast is er een tweede prijs.
Indien er meer dan 16 deelnemers zijn is er ook een derde prijs.

Afgelasting
Als een wedstrijd wegens te weinig deelnemers wordt afgelast, zorgt de wedstrijdleiding dat de geblokte startijden gebruikt kunnen worden door de leden die toch willen spelen.

Qualifying
Het resultaat van een qualifying-wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding ingevoerd.