R&H COMMISSIE

 

Elke vier jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regel boekje, wijzigen de R&A en de USG A enkele golfregels. De wijzigingen hebben tot doel de regels logischer en duidelijker te maken. In het nieuwe regel boekje, dat begin n 2016 op papier en online verschijnt, staan alle wijzigingen apart vermeld. Aan de hand van deze brief nemen we de belangrijkste regel wijzigingen alvast met je door. Heb je na het lezen van deze uitleg toch nog vragen, raad pleeg dan de regelcommissie van je club of stuur een bericht aan golf@ ngf nl.

Verkeerde score (Regel 6-Gd Verkeerde score voor een hole) Het kan voorkomen dat een speler zijn kaart inlevert met op één of meerdere hol es een lagere score dan zijn werkelijke score. De speler zal in zo’ n geval gediskwalificeerd worden. Echter als de te lage score te wijten is aan het feit dat de speler een straf niet heeft geteld, omdat hij niet wist dat hij een straf had opgelopen, dan wordt de speler niet in alle gevallen gediskwalificeerd, maar krijgt de speler in sommige gevallen twee straffen opgelegd: 1) de straf die hij onkundig over de regels niet had geteld en 2) twee extra strafslagen voor het feit dat hij een te lage score heeft ingeleverd. In het geval de speler voor een te lage score heeft getekend en daarbij een straf waarop diskwalificatie staat niet heeft toegepast, dan blijft de straf diskwalificatie. Dit laatste is bijvoorbeeld het spelen van een verkeerde bal en dit niet corrigeren voordat op de volgende hole wordt afgeslagen of in geval van de laatste hole voordat de green van deze hole verlaten wordt.

Lange putters (Regel 14-1b Verankeren van de club) Spelers mogen een club, met name een lange putter, bij het maken van een slag, niet meer verankeren tegen het lichaam (bijvoorbeeld tegen de buik, borst of kin). De lange putters zelf en ook het verankeren va n de putter tegen de onderarm blijft gewoon toegestaan. Voor een exact beeld van wat wel en niet mag, raadpleeg de foto’s op de website va n de R&A: www randa org/en/ Rules-and-Amateur-Status/Anchoring/ Prohibited-And- Permitted-Strokes aspx. Deze regelwijziging is al in 2013 aangekondigd en uitgebreid in het nieuws geweest. Waarom deze regelwijziging? Men wil een van de belangrijkste tradities van golf behouden, namelijk dat de speler de club vrijuit swingt.

Afstandsmeters (Regel 14-3 Afstandsmeters) Vanaf , januari 201 6 mag een speler elke afstandsmeter meenemen tijdens wedstrijden op voorwaarde dat de speler het instrument enkel en alleen gebruikt om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie bezit, mag wel mee de baan op, maar alleen om er de afstand mee te meten .

Hulpmiddelen (Regel 14-3 Kunstmatige hulpmiddelen en ongebruikelijke uitrusting;Afwijkend gebruik van uitrusting) Het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen tijdens een ronde is ook na 1 januari 2016 niet toegestaan, maar de straf is vanaf dat moment wel anders dan in 2015. Bij een eerste overtreding va n deze regel is de straf twee strafslagen in strokeplay of verlies va n de hole in matchplay. Voorbeeld: een speler die zijn polsen om een golfclub heeft vast getapet, krijgt na de eerste slag met de tape twee strafslagen. Als de speler vervolgens nog een slag doet met tape om zijn polsen wordt hij gediskwalificeerd. Hetzelfde geldt voor een speler die tijden s een ronde bij zijn oefenswing een gewicht aan zijn club toevoegt met het doel om tijdens de slag voor het gevoel met een lichtere stok te slaan.